Saturday, 3 December 2011

videos of Punjabi Sahit Sabha Glasgow's Programmes

HOME

Dilbag Singh Sandhu 2011


Sucha Singh Bajwa (Germany) - September 2011


Modern Mirza - Part 1 By Nirmal singh Kandalvi - September 2011Modern Mirza - Part 2 By Nirmal singh Kandalvi(2011)


Daljit Dilber


Zaffar Hussain


Amjad Sahib(2011)


Farha Malik (2011)


Surjit Kaur


Harjit Dusanjh
(2011)

Sukhdev Dusanjh(2011)


Amit Mehmi(2011)


Daljit Dilber(2010)


Jandu Littran Wala (Mundri)(2010)


Jandu Littran Wala(2010)


Jandu Littran Wala(2010)Amandeep Singh Aman (2010)


Jandu Littran wala (Vlaityan da Sunda)


Bhagwantjit (2010)


Amit Mehmi (Pind da doctor by Hasanpuri)(2010)


Rahit Zahid (2010)


Raj Sammipur(2010)


Sohan Singh Randhawa (2010)


Sukhdev Dusanjh(2011)


Amit (main ta bebe sadh banuga)(2009)


Kavi sardar Dilber


Daljit Dilber(2011)

HOME

No comments:

Post a Comment